Wat een belangstelling voor het nieuwbouwproject HerenAcht in Zoetermeer. Afgelopen maandag om 17.00 uur is de termijn van inschrijven voor deze acht moderne woningen gesloten. We hebben meer dan 100 inschrijvingen mogen ontvangen! Nu is het aan de makelaars om de verkregen inschrijfformulieren te verwerken en u op korte termijn nader te informeren over het toewijzen van de woningen.
Heeft u een woning toegewezen gekregen? Dan belt de makelaar u voor het einde van de week ter bevestiging van de optie op de toegewezen woning in HerenAcht. Er wordt dan direct een afspraak met u ingepland voor het optiegesprek. In dit gesprek worden de planning en de te nemen stappen in het verkoopproces met u doorgenomen. Daarnaast wordt er voor elke woning ook een reserve-optant geselecteerd. Ook deze mensen worden voor het eind van de week gebeld. Degene die helaas geen woning toegewezen hebben gekregen, worden binnenkort per e-mail bericht geïnformeerd. Wij plaatsen u automatisch op de reservelijst.

VRAAG & ANTWOORD

Wat betekenen de huidige Corona-maatregelen voor het verkoopproces?
U heeft bij inschrijving aangegeven of u het gesprek met de makelaar via een videoverbinding wilt voeren, persoonlijk op kantoor of op de locatie. Het verkoopteam is goed voorbereid en treft waar mogelijk de nodige maatregelen.

Wat gebeurt er vanaf het moment dat ik een optie heb op de woning?
Na het toewijzingsgesprek met de makelaar heeft u officieel een optie op de woning. In het gesprek met de makelaar worden de financiële en technische zaken met u doorgenomen. U kunt hierbij denken aan de koop- en aannemings­overeenkomst, de opties, afwerking van de badkamer, enz.

Heb ik na ondertekening van de koopovereenkomst nog bedenktijd?
Na ondertekening, door beide partijen, van de koop-/aannemings­overeenkomst heeft u een bedenktijd van 7 dagen.

Wanneer gaat de bouw starten en hoe lang duurt het?
De bouw is vastgelegd in de aannemingsovereenkomst en is berekend op basis van werkbare dagen. Na het vervallen van de opschortende voorwaarden wordt er gestart met de voorbereiding waarna de bouw kan starten. De bouwtijd is afhankelijk van een groot aantal factoren; uiteraard wordt u te zijner tijd goed op de hoogte gehouden van de voortgang. Het is gebruikelijk dat circa 6 weken voor de oplevering u geïnformeerd wordt met een indicatie over de datum van oplevering.

Hartelijke groet,
Verkoopteam HerenAcht