Procedure

Verkoop event

Vrijdag 29 mei 2020 om 12.00 uur is de verkoop van de 8 woningen in het project HerenAcht in Zoetermeer gestart. Iedereen die zich via de website heeft ingeschreven heeft deze aankondiging in de nieuwsbrief kunnen lezen. Helaas is het, gezien de huidige omstandigheden, niet mogelijk om een fysiek start verkoop event te organiseren. U kunt Online inschrijven of er voor kiezen om het Inschrijfformulier te downloaden en ingevuld in te leveren bij een van de makelaars. 

Invullen (digitaal) inschrijfformulier 

Het inschrijfformulier is beschikbaar op deze website. U heeft tot maandag 8 juni aanstaande 17.00 uur de tijd om in te schrijven. Toewijzing vindt niet plaats op volgorde van binnenkomst van de inschrijving. Na ontvangst van uw inschrijving neemt de makelaar automatisch contact met u op. Hij/zij maakt dan graag een afspraak voor een persoonlijk onderhoud. Op kantoor, op de bouwlocatie, telefonisch of via een ‘conference call’. Net zoals u dit wenst en aangegeven heeft bij uw inschrijving.

Voorwaarden inschrijving
• Per (toekomstig) huishouden mag slechts 1 keer worden ingeschreven op de woningen.
• Aan het invullen en insturen van een inschrijfformulier kan op voorhand geen enkele wijze enig recht van toewijzing van een woning worden ontleend.
• De inschrijvers worden ook de kopers in de koop- aannemingsovereenkomst.

Toewijzing

De toewijzing van een woning vindt zoveel mogelijk plaats op basis van de eerste voorkeur van een kandidaat voor een bouwnummer. Met andere woorden, als er slechts 1 kandidaat is voor bouwnummer 1, dan wordt bouwnummer 1 aan die kandidaat toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten met een eerste voorkeur voor bouwnummer 1, dan vindt toewijzing van het bouwnummer plaats in overleg met de makelaar. Deze procedure wordt op alle 8 de bouwnummers toegepast.

Alle kandidaten die een bouwnummer toegewezen hebben gekregen, worden door de makelaar gebeld voor een uitgebreid gesprek. Op kantoor, op de locatie zelf , telefonisch of via een ‘conference call’. Net waar u de voorkeur aan geeft.

Als een kandidaat de gevraagde stukken niet of niet compleet heeft ingestuurd, kan het zijn dat de makelaar zich genoodzaakt ziet te besluiten het bouwnummer niet te gunnen, maar in gesprek te gaan met een reservekandidaat.

De kandidaten die geen woning toegewezen hebben gekregen, worden hiervan telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld en op de lijst met reservekandidaten geplaatst. Dat wil zeggen dat als een kandidaat afvalt of van de woning afziet, dezelfde toewijzingsprocedure gevolgd wordt voor een nieuwe kandidaat voor de vrijgekomen woning.

Uitnodiging gesprek en tekenen koop-en aannemingsovereenkomst

Na toewijzing wordt u uitgenodigd voor een gesprek op het kantoor van de makelaar. Tijdens dit gesprek komen al uw vragen aan bod en wordt met u besproken welke mogelijke verbouwingen (ruwbouw-opties) u wilt laten uitvoeren. Deze ruwbouw-opties kunt u voorafgaand aan het gesprek bekijken of downloaden via de website.

De makelaar overhandigt u alle relevante documenten die u thuis op uw gemak kunt doornemen. Denk hierbij aan juridische contractstukken, technische stukken voor bijvoorbeeld individuele wensen qua afwerking (meerwerk-opties), etc. Deze meerwerk-opties bespreekt u, na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomsten, met de aannemer.

Tenslotte nodigt de makelaar u uit voor ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst.